Milieu

Forest Stewardship Council

FSC Belgium

In maart 2010 behaalde drukkerij Arijs het FSC®-certificaat.

Indien u dit wenst, kan u bij ons terecht voor drukwerken op papier afkomstig van hout uit verantwoord beheerde bossen.
De Forest Stewardship Council ziet als internationale organisatie toe op het verantwoord beheer van bossen, zowel uit het oogpunt van het milieu als op sociaal vlak. Om zekerheid te hebben over de oorsprong van hout en papier is het noodzakelijk dat elke schakel in de productieketen gecontroleerd gebeurt. In FSC®-terminologie noemt men dat de ‘Chain of Custody’.

Wat de papierindustrie betreft moeten zowel de boseigenaar als de pulp- en de papierfabrikant, de papierhandelaar als de drukkerij met de nodige codes zwart op wit aantonen dat hun product uit een verantwoord beheerd bos komt.

De FSC® heeft 10 principes waaraan goed bosbeheer moet voldoen met respect voor mens, fauna en flora. Het FSC® besteedt tevens aandacht aan sociale dialoog en de rechten van de inheemse volkeren.

De 10 principes voor goed bosbeheer van FSC®

  1. Het bosbeheer moet de nationale wetten evenals internationale afspraken en overeenkomsten, en de principes en criteria van FSC® respecteren.
  2. Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgelegd en rechtsgeldig.
  3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd.
  4. Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen in sociale en economische zin.
  5. De bosproducten en -diensten moeten efficiënt gebruikt worden, opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
  6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden beschermd.
  7. Er is een duidelijk beheerplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.
  8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van de activiteiten in het bos worden regelmatig gecontroleerd.
  9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde geschat worden.
  10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1 t/m 9 beheerd worden.

Voor meer info over FSC® kan je ook terecht op http://www.fsc.be

Groene stroom

Groene stroom & zonnepanelen
Vanaf begin 2012 produceren we uw drukwerk met elektriciteit van onze zonnepanelen en groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.